กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 5 คน

ทั้งหมด 10,611 ครั้ง

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์,สาธารณสุขชุมชน,สาขาวิชาวิจิตศิลป์,สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ผู้ประกาศ: สภาวิชาการ | วันที่ประกาศ: 23 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน 60 | รับรองคุณวุฒิ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รับรองคุณวุฒิ011.pdf ดาวน์โหลด