กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 5 คน

ทั้งหมด 10,597 ครั้ง

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)

ผู้ประกาศ: สภาวิชาการ | วันที่ประกาศ: 29 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน 72 | รับรองคุณวุฒิ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา.pdf ดาวน์โหลด