กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 5 คน

ทั้งหมด 10,583 ครั้ง

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา(วิชาชีพครู)

ผู้ประกาศ: สภาวิชาการ | วันที่ประกาศ: 18 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน 42 | รับรองคุณวุฒิ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ การรับรองปริญญา.pdf ดาวน์โหลด

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา(วิชาชีพครู)