กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 5 คน

ทั้งหมด 10,594 ครั้ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563)

ผู้ประกาศ: สภาวิชาการ | วันที่ประกาศ: 13 กรกฏาคม 2563 | เปิดอ่าน 39 | ข่าวประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 0990.pdf ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563)