กำลังดู 1 คน

ออนไลน์วันนี้ 5 คน

ทั้งหมด 10,593 ครั้ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ผู้ประกาศ: สภาวิชาการ | วันที่ประกาศ: 21 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน 16 | ข่าวประกาศ

* หากมีปัญหาดูผ่านเว็บไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 0988.pdf ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563