การรับรองคุณวุฒิฯ

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์สนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา